अरुण भ्याली सेकुवा कर्नर ( Arun Valley Sekuwa Corner )

Arun Valley Sekuwa Corner, Khandbari-3, SankhuwasabhaLocation