चांगु नारायणको धर्महरू

धर्म अनुसार हिन्दु र बौद्ध क्रमशः ८७.८५%, ९.१८% छन् ।

धर्मका हिसाबले हिन्दू, बौद्ध, इसाई, इस्लाम र किरातीहरुको जनसंख्या क्रमशः ८७.८५%, ९.१८%, १.९७%, ०.४९% र ०.३८% रहेको छ । बाँकी ०.१२% अन्य धर्मका अनुयायीहरूलाई समेट्छ।

फोटो क्रेडिट: ImagePasal.com